Crystal – Precisions Herd Management

Fullwoods skräddarsydda mjukvara, Crystal, gör det möjligt att automatisera mjölkning, utfodring, vägning, separation och identifiering av hälsofrågor.

herd-management-image

Mjölkproduktion blir en alltmer komplex och sofistikerad verksamhet. Behovet av att ha korrekt och aktuell information som grund för besättningen och affärsbeslut är viktigt. Utöver detta, även konsumenternas ökande intresse för djurskydd, spårbarhet och livsmedelskvalitet, är alla områden där finns ökande krav på korrekt journalföring i förhållande till jordbruksverksamheten. Det är omöjligt att uppfylla alla dessa krav från manuella register.

Som svar på alla dessa krav har Fullwood utvecklat Crystal – Ett komplett program för herd management.
Crystal Precision herd management

Crystal är den praktiska och lätta att använda  programvaran för Herd Management som kompletterar managementcirkeln genom att till fullo automatisera de fyra stegen i mjölkhanteringen.

  1. Observera: Management börjar med att observera situationer och omständigheter
  2. Analysera: Andra steget är att analysera observationer
  3. Kontroll: Då beslut fattas för att styra och förändra förhållanden
  4. Rapportera: Beslut rapporteras och observationerna börjar om igen.

De viktigaste funktionerna i systemet är:

  • Automatisk djurobservation genom tillförlitliga och korrekta sensorer som mäter avkastning, konduktivitet, temperatur, blod, pedometeraktivitet, djurvikt och foderintag.
  • Analyserar och kombinerar all sensorinformation med djuragenda och behandlingshändelser baserat på användardefinierade parametrar.
  • Automatisk djurhantering, beroende på villkor som t.ex.. avleda djur eller mjölk, anpassa foder- eller mjölkningsbehandlingar.
    Lätt att använda uppmärksamhetslistor som visar relevant information i ett tidigt skede. Åtgärder kan skrivas in direkt i systemet för att omedelbart bekämpa problem.
  • All information länkas till andra intressenter via Internet.

Filmer om Crystal – Herd Management

Skickar...
Ett mail har nu skickats till oss, vi hör av oss så snart vi kan.
Något gick fel...

Fullwood milking, en del av:

Fullwood milking, en del av:

© Copyright 2015 Fullwoodmilking.se